See other templatesSee other templates

ONZE OVERLEDENEN

  Datum Naam Plaats
     
10 april 2018

Op 10 april j.l. is dhr. Raymond Schenk op 87 jarige leeftijd overleden.
De plechtige uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op maandag 16 april, in de St. Catharinakerk te Lemiers.

Moge hij rusten in Gods Vrede!
Lemiers
2 maart 2018 Op 2 maart overleed Mevrouw Finy  Schmetz te Vaals. Ze was weduwe van Wiel Houben en levenspartner van Michel Ernes . We vierden  voor haar de requiemdienst op 8 maart in haar kerk te Vijlen waarna crematie plaatsvond in Kerkrade. Ze werd bijna 90 jaar. Vaals
18 februari 2018 Op zondag 18 februari gaf Mariege Bock – Thewissen haar leven terug aan haar Schepper. Ze bereikte de gezegende leeftijd van 94 jaar 
We namen afscheid van haar op 24 februari in de St. Martinus kerk.
Vijlen
18 januari 2018 Op donderdag 18 januari overleed dhr. Hub Delnoy, echtgenoot van Anny Lux, Benedictijnenstraat 26. Hij leefde geheel tevreden in zijn wereld van gezin, met zijn passie voor houtsnijwerk, zijn actief lidmaatschap in het kerkelijk zangkoor, en zijn wandelingen met viervoeter Charlie, Op 25 januari namen we afscheid van hem. Vijlen
5 november  2017 Op zondag 5 november, terwijl we in Vijlen de gedachtenisviering hadden van alle overleden  werd Annie van Loo – Hacking, Vijlenberg 9, geroepen om terug te keren tot haar Schepper.
We vierden voor haar de avondmis op 9 november en de afscheidsliturgie op vrijdag 10, waarna de familie haar begeleidde naar het crematorium in Heerlen.
 Vijlen
26 oktober 2017 Op 26 oktober werd mevrouw Tinie Hamers – Demollin genodigd om haar leven terug te geven aan haar Schepper.
Op de 31oktober, daags voor Allerheiligen, namen we met haar dierbare familie die haar zo goed en lang in huiselijke kring hadden opgevangen van haar, in haar vertrouwde Vijlense parochiekerk.
Ze werd bijgezet op het kerkhof aldaar.
 Vijlen
16 oktober 2017 Op 16 oktober werd de familie van Martha Notermans- Joha verrast door haar nog vlugge inslapen. Ze woonde in de Pastoreiweg 20A We namen van haar afscheid op 21 oktober in de St. Martinuskkerk. Vijlen
11 oktober 2017

Op 11 oktober overleed Pierre Delnoy, echtgenoot van Tiny Schröder, vader van Marlen en Ron, schoonvader van Wiel Kroonen en Rosan Benen. Op de 18de herdachten we hem in de St.Martinuskerk

Vijlen
1 april 2017

mevr. Maria Hubertina Kruyels-Cremer
*29 oktober 1910 te Wittem

De uitvaart is op donderdag 6 april in de kerk van Lemiers.
Op 13 mei is de zeswekendienst om 18:00 uur.

 Lemiers
overleden 7 maart 2017 dhr. Hub Somers Holset
7 maart 2017 mevr. Elisabeth Meiser-Willeke Vaals

 

Ga naar boven