Overige financiële informatie

Collecten
Tijdens de weekenddiensten en bij bijzondere diensten wordt er een collecte gehouden. Op de eerste en derde zondag van de maand is de opbrengst van de collecte bestemd voor het onderhoud van ons kerkgebouw. 
Een bijdrage van één euro per persoon wordt bijzonder op prijs gesteld.

Rekeningnummers parochies

Parochie St. MartinusNL29 RABO 0155601113
Parochie St. CatharinaNL65 RABO 0152596666
Parochie H. LambertusNL61 RABO 0117821462

ANBI publicatie Parochies
U vindt in de publicaties de volgende gegevens:
A. Algemene gegevens
B. Samenstelling bestuur
C. Doelstelling/visie
D. Beleidsplan
E. Beloningsbeleid
F. Verslag Activiteiten
G. Voorgenomen bestedingen
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting