Kerkberichten voor Vijlen en Lemiers

Bereikbaarheid parochies
Voor het bestellen van H.Missen kunt u in Vijlen terecht op de pastorie op dinsdag tussen 18.00 en 19.00 uur en op vrijdag tussen 11.00 en 12.00 uur, tel. nr. 3061500.

Voor Lemiers: Astrid Thewissen ;  tel.043-3065088 of email naar ca.thewissen@gmail.com.
Voor Holset: Ria Kriescher  3063351
Pastoor Schuffelers   06-20663417
e-mail:  pastoorschuffelers@hotmail.com 
Mailadres parochie:   st.martinusparochievijlen@ziggo.nl
Diaken R.Klinkenberg tel. 4552829 mail: r.klinkenberg@laudybouw.nl

Overige parochie adressen:
Kosters : Vijlen- ……
                   Lemiers- Fr.Evers  06-18875363 (buitengewoon bedienaar v.d. Eucharistie)
                   Holset – R.Kriescher 3063351

Website:  vijlenparochiecluster.nl
Kerkbijdrage:  Graag nodigen wij iedereen van harte  uit om een steen(tje) bij te dragen
Vijlen: NL29RABO 0155 6011 13
Lemiers: NL65RABO 0152 5966 66 of NL50INGB 0001 0446 83 t.n.v. St.Catharinakerk-gezinsbijdrage
Holset: NL61RABO 0117 8214 62 t.n.v. St.Lambertus.

Mistijden en liturgisch rooster

DagenVijlenLemiersHolset
Zondag10:00 uur11:15 uur
Maandag13:45 uur
Dinsdag19:00 uur
Woensdag
Donderdag19:00 uur
Vrijdag
Zaterdag17:30 uur

Liturgisch rooster St. Martinus Vijlen

Donderdag 9 mei10:00 uurH.MisHEMELVAART
m.m.v. gemengd zangkoor St. Gregorius;
Als gestichte jaardienst voor ouders Hubert Brauers en Maria Brauers-Maas
Voor dochters Tiny en Tilla, schoonzoon Henri, schoondochter Lucie en kleinzoon John;
Voor John Kohl (offergang)
Zondag 12 mei10:00 uurH. Mism.m.v. Gemengd zangkoor St. Gregorius
Voor Bertha en Jan Scherpers-Niks (offergang);
Voor ouders Renardie-Baltus, zoon Jan en Schoonzoon Hub;
Gest. Jaardienst Peter en Maija Hamers-Vluggen;
Gest. Jaardienst voor Joen en Lies Hamers-Heijenrath
Donderdag 16 mei19:00 uurH. Mis
Zondag 19 mei09:30 uurHOOGFEEST VAN PINKSTEREN
1e H. Communie
Gest. Jaardienst ouders Funs en Mia Kruyels-Knops
Maandag 20 mei10:00 uurH. Mis2e PINKSTERDAG
m.m.v. gemengd zangkoor St. Gregorius
Klik hier om de kerkdienst te beluisteren voor Vijlen

Liturgisch rooster St. Catharina Lemiers

Zaterdag 4 mei17:30 uur
19:00 uur
H. Mis
DODENHERDENKING
Dinsdag 7 mei18:40 uur
19:00 uur
ROZENKRANS BIDDEN
H. Mis
Donderdag 9 mei 19:00 uurHEMELVAART
Dinsdag 14 mei18:40 uur
19:00 uur
H. Mis
Zaterdag 18 mei17:30 uurH. MisHOOGFEEST VAN PINKSTEREN
Voor Anneliese Houppermans en ouders Houppermans-Fuhren (st);
Voor Maria Kremer-Hendriks;
Jaardienst voor Ouders Gilissen-Vleugels
Dinsdag 21 mei18:40 uur
19:00 uur
ROZENKRANS BIDDEN
H. Mis
Voor Wiel Souren

Liturgisch rooster St. Lambertus Holset

Zondag 12 mei11:15 uurgezongen H.MisBijzonder intentie
Jaardienst Mia Janssen
Maandag 13 mei13:45 uurH.MisTer ere van de H. Genoveva
Zondag 19 mei11:15 uurgezongen H.MisHOOGFEEST VAN PINKSTEREN
Maandag 20 mei13:45 uurH.Mis