See other templatesSee other templates

overlijden

 

Is uw dierbare ernstig ziek of reeds stervende, en u wilt hem of haar graag de ziekenzalving laten toedienen, neem dan contact op met de parochiepriester voor een afspraak. Dan wordt samen gekeken wat de mogelijkheden zijn.

UITVAART

Velen stellen terecht prijs op een kerkelijke uitvaartdienst. In veel gevallen zult u eerst met een uitvaartcentrum contact opnemen. Deze probeert ons dan te bereiken. Natuurlijk kunt u zelf direct met de  priester contact zien te zoeken, zodat u al met hem kunt kijken naar datum en tijdstip van de uitvaart. Leg in geen geval een dienst vast zonder overleg, het zou zo maar kunnen dat de kerk of de priester niet vrij is.
Naast de pastoor is er ook een kapelaan beschikbaar.
Zodra bij de parochie de gegevens bekend zijn omtrent een overledene die een kerkelijke begeleiding krijgt, hangen  we in de toekomst een mededeling op in de mededelingenkast van de kerk. Dit betreft dan dag en uur van een eventuele vooravondmis en uitvaartdag en uur.

 

opluistering

....

 

kosten

De kosten van een uitvaartdienst bedragen in 2017 € 400,-. Daarvan wordt afgetrokken het bedrag dat men de vier afgelopen jaren samen aan kerkbijdragen heeft geofferd. Laat echter geld nimmer een reden zijn om af te zien van een kerkelijke uitvaart! Als er moeilijkheden zijn op dit gebied, praat erover! We vinden een oplossing.

 

Alleen crematie

Wanneer het uw voorkeur heeft dat er enkel een crematieplechtigheid is, en u zou het waarderen dat er toch een geestelijke bij is, dan is dat mogelijk. Wilt u een korte gebedsaanwezigheid of wilt u toch een uitgebreide bijdrage van de kant van de bedienaar, dan zit daar door voorbereiding en tijdsinbreng een ander kosten plaatje aan vast.

Neem contact met ons op.

Ga naar boven