Eerste H. Communie en vormsel

Eerste H. Communie
De eerste H. Communie is de eerste toenadering tot de eucharistie.
Elk jaar op Pinksterzondag vindt de eerste H. Communie van de kinderen uit groep 4 plaats.
De voorbereiding gebeurt door de pastoor op school, in overleg met de leerkracht die faciliteert.

Vormsel
Het vormsel is een sacrament, waardoor de gedoopte de Heilige Geest ontvangt om het geloof standvastig te belijden.

Gezien de kleine groepen wordt het Vormsel elke 2 jaar toegediend door de bisschop of zijn vervanger. De voorbereiding daarop gebeurt onder leiding van de pastoor.

Heeft u vragen, neem dan contact op via onderstaande knop: