Bereikbaarheid parochie

Op dinsdagavond tussen 18.00 en 18.45 uur en op vrijdagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur kunt u op de pastorie terecht voor het bestellen van H. Missen.

Niet in de gelegenheid langs te komen?

Als u niet in de gelegenheid bent om langs te komen bij de pastorie dan kunt u contact opnemen met de pastoor.

Contactgegevens pastoor

Pastoor Schuffelers - Vijlenberg 133, Vijlen
tel.: 06-20663417 | 043-3061500
E-mail: pastoorschuffelers@hotmail.com

Verder:

Diaken R. Klinkenberg - Meester Beukenweg 33, Mechelen
tel.: 043-4552829  |  e-mail: r.klinkenberg@laudybouw.nl

Parochie gegevens

E-mailadressen parochies
Vijlen: st.martinusparochievijlen@ziggo.nl
Lemiers: st.catharinaparochie@ziggo.nl

Kosters respectievelijke kerken:
Leo Jaminon - 043-3063923
Frans Evers - 043-3062066
Ria Kriescher - 043-3063351

Kerkhof beheer:
Dhr. H. Mullenders - 043-3062650 - Vijlen
Dhr. T. Hintzen - 043-3062651   of
Dhr. H. Canisius - 043-3066695 - Lemiers

Bijdrage leveren
Wilt u een kerkbijdrage leveren? Dat kan doormiddel van een overboeking op onderstaande rekeningnummers:

Parochie St. Martinus NL29 RABO 0155601113
Parochie St. Catharina NL65 RABO 0152596666
Parochie H. Lambertus NL RABO 0117821462