Financiën algemeen

Van alle parochianen wordt een vrijwillige kerkbijdrage verwacht. Het is de belangrijkste en een onmisbare bron van inkomsten voor onze parochie.
Het bisdom heeft een minimaal bedrag van 100 euro per jaar vastgesteld.
Indien u het minimaal vastgestelde bedrag gedurende drie jaar of meer heeft betaald, dan genieten u en uw inwonende gezinsleden vrijstelling van vergoedingen bij gelegenheid van huwelijk en uitvaart.
Indien u gedurende vier jaren minder dan het vastgestelde minimumbedrag heeft betaald, betaalt u voor een huwelijk of uitvaart het totaal bedrag zoals vermeld in het overzicht van de misstipendia, verminderd met uw bijdrage van de laatste drie jaren.  
     
Overboekingen van de kerkbijdrage kunnen ten name van het kerkbestuur van uw keuze.

Fiscaal aftrekbaar
De kerkbijdrage is fiscaal aftrekbaar, rekening houdend met de daarvoor van toepassing zijnde drempel.
Daarbij dient wel het BSN/RSIN-nummer te worden vermeld. Indien u met de parochie een overeenkomst voor periodieke schenking afsluit is géén drempel van toepassing en is het gehele bedrag aftrekbaar.

Periodieke schenking
Indien u de kerkbijdrage als periodieke schenking betaalt of overweegt te betalen, dan is het goed te weten dat dat sinds 1 januari 2014 daarvoor géén notariële akte meer verplicht is, maar dat u rechtstreeks met de parochie een Overeenkomst Periodieke Schenking kunt laten opstellen. Indien u uw bijdrage gedurende het jaar in delen betaalt, dan kunt u ons wellicht helpen bankkosten te besparen.   
De belastingdienst heeft de systematiek van de periodieke schenkingen vereenvoudigd. Uw kerkbijdrage kan ook als periodieke schenking worden aangemerkt, mede omdat de parochie door de belastingdienst als ANBI (algemeen nut beogende instelling) wordt aangemerkt. Tot 1 januari 2014 was het noodzakelijk om bij de notaris een notariële akte te laten opmaken voor een periodieke schenking. Uiteraard diende u de notaris voor die akte te betalen. Vanaf 1 januari 2014 is het voldoende om een overeenkomst tussen u en de parochie op te maken. Met een dergelijke overeenkomst, die wel voor minimaal vijf   jaar (behoudens eerder overlijden) moet worden aangegaan, kan uw  hele kerkbijdrage van uw belastbaar inkomen worden afgetrokken omdat voor periodieke schenkingen, in tegenstelling tot voor gewone schenkingen, géén drempel wordt toegepast. U kunt dus tot maximaal 52% (afhankelijk van de hoogte van uw belastbaar inkomen) via de belastingdienst terugkrijgen van de door u betaalde kerkbijdrage. Dit zou tevens een reden kunnen zijn om, indien mogelijk, uw kerkbijdrage te verhogen. Een ander aspect is dat vele parochianen via een opdracht tot periodieke betaling hun kerkbijdrage  per maand aan de parochie overmaken.
Voor  elke bijschrijving moet de parochie aan de bankinstelling een bedrag van € 0,22 betalen. Op jaarbasis is dat € 2,64. Mocht u overwegen om uw kerkbijdrage voortaan via een periodieke schenking te gaan betalen, dan zou u tevens in overweging kunnen nemen of u de huidige maandelijkse betaling in de op te stellen overeenkomst wijzigt in bijvoorbeeld twee halfjaarlijkse of vier kwartaalbetalingen.
Dat scheelt de parochie op jaarbasis vele honderden euro’s aan bankkosten.
 Mocht u geïnteresseerd zijn in het sluiten van een overeenkomst voor een periodieke schenking, of heeft u vragen hierover, neem dan contact op met de parochie.