See other templatesSee other templates

 

Tijdens de H. Mis gelden nog steeds de algemene  Corona regels

  1. Houd afstand van elkaar ( 1,5 meter)
  2. Gezinsleden mogen bij en naast elkaar zitten
  3. Raak zomin mogelijk zaken met uw handen aan.
  4. Ter communie gaan is mogelijk, echter geheel op eigen verantwoordelijkheid.

Terug naar oude liturgie aanbod.

In de tijd dat we geen mensen mochten ontvangen voor de liturgie was er elke dag een H. Mis om 09.00 uur in de kerk van Vijlen. Waarom daar? Omdat we de liturgie konden uitzenden via internet.  Een aantal mensen, zeker uit de rest van het land en buitenland heeft daar dankbaar gebruik van gemaakt.  Nu de kerkdiensten weer toegankelijk zijn voor deelname gaan we dit aanbod afbouwen.

We zijn al begonnen met weekend missen na 1 juni in de kerken van Lemiers en Holset, nu gaan we ook overal de bekende tijden van voor de maatregelen hernemen.

Lemiers: zaterdag 6 juni weer begonnen met de avondmis om 18.00 uur. Vanaf 9 juni ook weer op de dinsdag om 19.00 uur

Holset: Zondag 7 juni alweer op de zondag gestart, en hernomen op 8 juni op de maandag om 13.45 uur

Vijlen: tot en met 10 juni is er nog de ochtendmis om 09.00. Vanaf donderdag 11 juni start weer het vertrouwde rooster: Donderdag om 19.00, Vrijdag 09.00 uur. Zaterdag 09.00 uur met om 09.30 half uur aanbidding voor het uitgestelde Allerheiligste.  Zondag is altijd gebleven om 10.00 uur. De missen welke we uitzonden op maandag, dinsdag en woensdag komen te vervallen. 

Al een poos geleden was al bekend dat vanaf 1 juli  is het griepvirus weer minder dreigend zal zijn en mogen er al weer 100 mensen naar de kerk komen…waarbij de afstand nog niet genormaliseerd is. Voor Holset kan dit gevolgen krijgen op termijn. De kerkbezoekers komen doorgaans van buiten de parochiegrenzen  en hen bereiken via Vaalser  Weekblad zal niet gaan. Daarvoor komt er een briefje op de kerkdeuren aldaar.

 

VOORZICHTIGE START OM TER KERKE TE MOGEN KOMEN

Vanaf 1 juni heeft de regering toegestaan dat we mensen ter kerke mogen komen. Het aantal dat mag aansluiten bedraagt 30 personen. Na 1 juli zouden dat er al 100 mogen zijn. Uiteraard: allen op die zogeheten gepaste afstand. Kan zijn dat men dat weer tussentijds aanpast.

Dat betekent ook da de missen na 1 juni weer worden gelezen in Lemiers op zaterdagavond om 18.00 uur en dinsdag om 19.00 uur. Voor Holset de belkende tijden : Zondag 7 juni beginnen we met de mis  om 11.15 uur. En ook weer de maandag on 13.45 uur. De internet mis op dinsdag blijft voorlopig nog even staan om 09.00 uur. Dit omdat veel mensen elders misschien nog niet kunnen gaan en een groeiend aantal de weg naar de Martinuskerk gevonden heeft.

Op dit moment heb ik nog niets vernomen of dopen weer mag. Zou wel fijn zijn als de bisschoppen zich daar sterk voor maken, als je toch al met 30 mensen ter kerke mocht komen voor uitvaart en huwelijk de voorbije weken…hadden  we eigenlijk ook al, als je er een seconde over  nadenkt, op weekdagen 30 mensen mogen ontvangen…een aantal dat maar weinig kerken zullen kennen op weekdagen…

Intekenen:

We zullen in Vijlen een lijst klaarleggen voor de zondag. Daar kan een ieder die ter kerke wil zich intekenen. Gedurende de maand juni stopt de kans bij 30 mensen. In juli – ten zij met de aangekondigde 2de golf laat starten ( we worden niet voor niets al voorbereid) mogen er 100 personen op de lijst staan. We leggen al lijsten klaar voor de hele maand juni….

 

Processies

Over die van Holset werd al gezegd, dat deze geen doorgang kon vinden. En omdat verenigingen nog niet kunnen samenkomen voor 1 juli voor oefening en repetitie, gaan die van Vijlen en  Lemiers ook niet door op de eerder vastgestelde data. Er werd/wordt overwogen in Lemiers om dit later in het jaar te doen, maar gezien de afstand naar elkaar toe, kunnen we o.a. geen gebruik maken van banken om op te zitten. Iedereen zou moeten zorgen voor een ( klap) stoeltje, rond een rustaltaar kunnen we ons niet verzamelen…Op dit moment moeten we helaas alles cancelen. Maar met de vinger aan de pols, kijken we waar we mogelijkheden zien of krijgen. 

 

Opluistering missen op zondag

Zolang koren nog niet kunnen/mogen zingen, hebben we de weldaad dat Clemens en Ingrid Oomen de zang begeleiden. Waar de internet verbinding in het verleden wel eens haperde, verheugen we ons dat de uitzending via Kerkdienst St. Martinus Vijlen Gemist goed thuis te volgen zijn.  Terwijl ik de kopij opstuur is nog niets bekend over de kansen daadwerkelijk  weer mensen te mogen nodigen voor het bijwonen van de Missen.
Er zijn geruchten uit de bisschoppenconferentie dat dit aangepast zou gaan worden. Mocht dat zo zijn, dan laat ik meteen de kerkdeuren open. Maar de missen elders opnemen in Lemiers en Holset doe ik pas nadat dit gepubliceerd kon worden. 

 

Geen processie in Holset op 7 juni

We moeten zeker tot 1 juni moeten wachten met liturgie te kunnen vieren in  de aanwezigheid van mensen. Wanneer het  na die datum wordt toegestaan, weten we nog niet..  Deze onzekerheid. plus het feit dat mensen flink de schrik in de benen hebben gekregen, bovendien én koor en harmonie niet mag en kan repeteren,  heeft het weinig zin om aan die datum van 7 juni vast te houden.

Geen processie in Holset dus dit jaar.

 


 

 

 

Ga naar boven