See other templatesSee other templates

Heel bijzonder

Ze vallen nooit of zelden op. Ze zijn zeker niet onzichtbaar maar nooit in beeld. Want als ze uitvallen merk jet het als kerkbezoeker toch vrij snel. De mensen die de kerk poetsen. In uren welke ze ook elders kunnen besteden zorgen ze ervoor dat de kerkganger een ruimte aantreft waar het goed toeven is. Want iedereen die de kerk bezoekt schudt het stof van zijn/haar voeten. Spinnen zoeken hun hobby uit te oefenen en vocht en vuil verbinden zich graag, waarbij de ( pruttelende ) verwarming wel geen roet in het eten gooit maar vrolijk alles verplaatst dat geen gewicht heeft. Vanaf deze plek een compliment. Geldt natuurlijk ook voor de werkers in Holset en Vijlen.

 

Hoewel de vasten nog niet in zicht is…al iets over de vastenactie

De parochies van Vijlen/Lemiers en Holset gaan dit jaar zich inzetten om het werk te steunen van  Frederique Kallen, die in Peru de stichting Mama Alice  opgezet heeft. Ook hier gaat het om kansarme kinderen  Kinderen/ jongeren krijgen een duurzaam betere toekomst. Het project ligt ver(der) weg maar doordat familie van haar in Vaals woont, lijkt ons dit een goed idee.
Op zondag 15 maart komt daarvoor zingen het Ensemble Vaals Vocaal, waar ook de vader van Frederique meezingt.

En omdat we het toch over een datum hebben: voor wie wil meegaan met de dagbedevaart naar Banneux ..het is dit jaar 0- 10 september.

 

Lemiers: Een bijzonder moment

Het blijft toch heel apart dat het echtpaar Ernes elkaar trouw bleef tot in de dood en dat we nu voor hen samen de 6- wekendienst vieren. Heel fijn dat het grote koor Vaals/Lemiers komt zingen, hetgeen impliceert dat men met teveel znagers is voor om plek te hebben op het oksaal. Dit zal zichtbaar worden bij de mis omdat men zich opstelt op het priesterkoor.

Tijdens de mis is er kaarsenzegening omwille van het Mariafeest. Na de H.Mis kan men zulke kaarsen kopen, en met het oog op de viering van Blasius op 3 februari is er ook Blasiuszegen. Maar we zullen de mannen van het koor even ruimte geven om het priesterkoor te verlaten. Dus voor hen die de zegen willen ontvangen (kan natuurlijk ook na de mis van 4 februari) vragen we ook even geduld te hebben

 

Vijlen: Kaarsenzegening en Blasius zegen.

Om mensen de kans te geven de Blasiuszegen te ontvangen zullen we deze ritus op zondag 2 februari aanbieden, zowel vóór de mis en dan te beginnen om 09.35 uur( zodat uw bedienaren ook tijdig naar Holset kunnen) als erna. Om 11.05 moeten we op weg naar de kerkdienst voor Holset.
Gezegende kaarsen zijn  na de mis beschikbaar.

 

Lemiers: Goed en slecht nieuws

Het goede nieuws

Na de misselijk makende inbraak in onze kerk komt er goed nieuws. Er is een sponsor in beeld die de parochie helpt om het vernielde glas-in-lood raam te kunnen herstellen. Als dat gaat lukken worden we niet middels de voorlopige voorziening er telkens aan herinnerd dat men zich onrechtmatig toegang heeft verschaft.
Inmiddels hebben we van een parochie uit Kerkrade 2 cibories in bruikleen gekregen, zodat we het heilig sacrament ( de geconsacreerde hosties) waardig kunnen bewaren en kunnen uitdelen. Wat blijft is een geestelijke pijn. Zoals iemand het verwoordde: sinds mijn jeugd ben ik vertrouwd geraakt bij de processie met onze monstrans..dat zal vreemd zijn dit jaar…

....het minder goede nieuws
De kachel die al vele jaren trouwe dienst doet in de kerk is al een poosje aan het haperen. Hij wil wel, maar nadat hij zijn warmte aan de kerkgangers geschonken heeft slaat hij weer om en begint kou te blazen. Geld om hem te vervangen heeft de parochie niet . Een monteur die de oude heer van oudsher onder handen heeft gehad komt weer eens kijken of er nog iets te reanimeren valt…

 

Opbrengst Kerstactie

Dank aan allen die zich actief hebben ingezet voor dit jaarlijks moment om de bijdrage voor het parochieleven een extra impuls te geven in de dagen dat enerzijds de uitgaven voor het kerstfeest overal hoog zijn, anderzijds is het ook de tijd om bij te dragen aan een goed klimaat in gezin, familie en omgeving.
De kerkfamilie bracht in de laatste jaren de volgende bijdrage samen:
2017- €1964 €- 2018 – €2200 en in 2019 – €1907

 

De overledenen die in de parochie van St. Martinus steun zochten bij een kerkelijk afscheid sinds vorig jaar 1 november

José Spierts – Houbiers  - 89 jr ;
Tonny Gelissen – Botterweck – 91 jr;
Wiel Spobeck – 90 jr;
Lieske Hamers – Heyenrath – 83 jr;
Toos Leufkens – Dubois 100 jr.;
Joseph Demollin -83jr; 
Jef Delnoij – 88jr; 
Petra Dritty – Mullenders – 55jr;
Trautje Laschet – Schmeetz – 93 jr;
Nella Hamers – Vaessen – 93 jr.
Theresia Niks – Demollin – 86 jr;
Maria Lamsfus – Verhoeven – 99 jr; 
Tiny Gulpen – Severijns – 75 jr.

We noemen hun namen als gebedsintentie in het Allerzielenlof op 3 november en steken voor hen een kaarsje aan, zodat ze achterblijvers die hen missen verlichten

 

Overledenen parochie St. Catharina                                                                                                      

Willem Snijder *09-03-1940 †02-11-2018

Tiny Ritterbecks-van Wezel *16-04-1926 †14-11-2018

Irene Bodelier-Baeten *26-12-1940 †18-11-2018

Victor Bischoff *28-091942 †23-11-2018  

Arnold Saive *07-09-1927 †10-01-2019

Annie Niessen-Ruijters *12-08-1940 †15-04-2019

Harry Cruts *02-11-1937 †28-04-2019

Jos Odekerken *1 mei 1955 †24-09-2019

 

 

 

Ga naar boven