See other templatesSee other templates

 

Parochie bericht / info Allerzielen-Allerheiligen:

De afgelopen periode zijn na het vertrek van pastoor van Galen naar Meerssen e.o. de liturgische vieringen ingevuld door diverse priesters die bereid waren voor en met ons de H. Missen te vieren. Met ingang van het weekend van 2 en 3 oktober vult (voorlopig) emeritus pastoor Terranea alle vieringen in van parochiecluster Vijlen. Hij wil dat doen totdat de nieuw benoemde pastoor Schuffelers zijn intrede doet. Pastoor Terranea was voor zijn emeritaat pastoor te Nieuwenhagen en wij zijn hem zeer dankbaar voor zijn dienstbaarheid. De startdatum van pastoor Schuffelers heeft te maken met enkele werkzaamheden te verrichten aan de pastorie te Vijlen.

De aanstaande vieringen van Allerzielen en Allerheiligen zijn als volgt:

-Lemiers: Zondag 31 oktober om 15.00 uur H. Mis voor de overledenen van de parochie.
Opluistering door mannenkoor CCK 74. Aansluitend zegening van de graven.

-Holset: Zondag 31 oktober om 11.15 uur H. Mis o.a. voor de overledenen van de parochie.
Aansluitend zegening van de graven.

-Vijlen: Zondag 7 november om 15.00 uur gebedsdienst voor de overledenen van de parochie.
Opluistering door de harmonie en (onder voorbehoud) door ons kerkelijk zangkoor.
Aansluitend zegening van de graven.  

           Maandag 1 november om 19.00 uur H. Mis b.g.v. het hoogfeest van Allerheiligen.
Opluistering (onder voorbehoud) door ons kerkelijk zangkoor.

 

Clusterbestuur Vijlen, Lemiers en Holset.

 

Waarnemend pastoor Terranea is bereikbaar op nr. 06-51580856
of op zijn mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

PAUSELIJKE ONDERSCHEIDING

Op het einde van de H.Mis van zondag  5 september in Vijlen toverde pastoor van Galen uit het “september koffertje”
een drietal pauselijke onderscheidingen “Bene Merentie” (vertaald: voor een verdienstelijk persoon) tevoorschijn.

Ze waren bestemd voor de dames Mia Niks en Tiny Schrouff en voor Hub Mullenders.
De beide dames hebben vele jaren voor de versiering in de kerk gezorgd. Van de “gewone” wekelijkse bloemen tot spectaculaire minuscuul geplande versieringen op feestdagen waarbij de kerk van voren tot achter in de “bloemen” werd gezet.
Of het nu bruiloften of huwelijksjubilea betroffen en ook bij uitvaarten waren de versieringen altijd tot in de puntjes verzorgd.
Beide dames hebben om gezondheidsredenen hun activiteiten moeten beëindigen.

Hub Mullenders werd door pastoor v. Galen afgeschilderd als de “voice” van de pastorie en een “doeal” voor de parochie. Op hem kan ten allen tijde een beroep worden gedaan.

Namens de parochie worden deze drie nogmaals van harte gefeliciteerd met hun onderscheiding en bedankt voor hun grote inzet voor onze parochie.

 

 

 

 

Wijziging misrooster

Met het wachten op de nieuwe pastoor voor de federatie, - en op dit moment van schrijven is nog niets bekend wie er wanneer komt,-  wordt het misaanbod aangepast. De ochtendmissen op vrijdag en zaterdag komen te vervallen, evenals het aanbiddingsaanbod. Nu zal dat voor zeer weinigen in Vijlen een probleem zijn, omdat de missen en aanbidding doorgaans bezocht werden door mensen ‘van buiten Vijlen’. Dit gaat in op 1 september

 

Geen Mis bij Mariabeeld op 15 augustus

Hoewel de vergunning van de gemeente binnen is, ziet het Mariacomité het niet zitten om de mis te laten doorgaan onder de geldende maatregelen. En ze zullen daarmee een aantal mensen het maken van een leuze vergemakkelijken. Natuurlijk trekt de plek een aantal mensen, maar als je niet kunt “uitpakken” met de verenigingen en het lastig is om de wel aanwezigen en zitplaats te schenken, is het snel bekeken. Als deze 1,5 grens blijft gelden, is het met de massalere missen trouwens voorbij, ook daar. Helaas.

 

De meeste stukjes voor Vaalserweekblad, website en Gulpjournaal zijn nu opeens wel geschreven

Zoals bekend moest worden gemaakt in het weekend van 17/18 juli word ik per september benoemd in Meerssen.
Het bisdom is flink bezig met de herbezetting in de parochies.
Voor betrokken bedienaren en parochianen kan dat verrassend zijn, koud op het dak vallen en vul zelf maar in wat het voor de lezer is.
Ontwikkelingen beginnen achter de bestuurstafel waar men overzicht heeft over het hele bisdom.

Wie naar hier komt in mijn plaats is bij het schrijven van dit stukje nog niet bekend.
Het lijkt voor onze parochies niet te gaan om een uitbreiding van het werkgebied groter dan Vaals, Vijlen, Lemiers en Holset. Laten we hopen dat alles voor iedereen gunstig uitpakt.

Veranderring van spijs doet eten?
Hoe zeggen we ook weer. Zorgen moet je doen en niet maken.

Past. Deken Th.v. Galen.

 

GELUKWENSEN

Op zondag 11 juli was het een eenmalig moment voor de vormelingen van dit jaar. Kunnen we de eucharistie dagelijks ontvangen, ziekenzalving meerdere keren, en het biechtsacrament zo vaak als we nuttig en nodig vinden om met jezelf in rust en vrede te zijn, naast doop en huwelijk is het vormsel een uniek.

Maar het moet ons verder ons hele leven helpen als gids om dat te doen wat bij een christen past en hoort.

De volgende kids van groep acht sloten zich aan bij de mensen die willen luisteren naar de influisteringen van de Heilige Geest:

Jur Stevens – Meike Olischlager – Kiana van Wezel – Scott Mullenders – Janou  Loo – Jesper Schrouff – Renske Gulpen – Dylano Seef – Riélle en Dyenne Wetzels – Lynn Coenen – Ruben Schalley

 

Eucharistisch congres

Op 12 september bezoekt de Paus Hongarije voor de afsluitende mis van het eucharistisch congres. Op het eucharistische congres staat de aanbidding van het allerheiligste sacrament van het altaar centraal.
De bedoeling is de bevordering van het geloof van katholieken in de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus Christus in de eucharistie en in de eucharistische gaven van brood en wijn.
Het eerste Internationale Eucharistische Congres vond plaats in 1881 in het Franse Lille. Daarna werd het evenement nagenoeg jaarlijks gehouden. De Eerste en de Tweede Wereldoorlog onderbraken het ritme van de edities. In 1924 werd het in Amsterdam gehouden. 1938 vond ook al een editie plaats in Boedapest.
Het eerste congres na de Tweede Wereldoorlog werd pas in 1952 gehouden in Barcelona. De laatste editie vond plaats in januari 2016 in Cebu op de Filipijnen.

 

Radio zender: Radio Maria….

…heeft de St. Martinus kerk gevonden voor landelijke uitzending van de Eucharistie. U weet dat we elk Mis proberen uit te zenden via Kerkdienst Vijlen St. Martinus gemist. Moet helaas via WIFI en niet via een kabel signaal dus kan het wel eens verstoord worden. Op 25 juli staan we op het programma van dit landelijke kerkelijk kanaal.

 

Vormsel viering

Het overleg met de ouders 21 juni wees aan dat op zondag 11 juli zullen de kinderen van groep 8 dit sacrament zullen ontvangen.

De Liturgie wordt opgeluisterd ( chapeau!) door een delegatie van de Harmonie.

Om de kerkgangers van 10.00 hun eigen dienst te gunnen ( anders lopen we toch vast met de aantallen, die normaal op zondag niet meer zo spannend hoog zijn door de vele afwezige vroegere vaste bezoekers, -zondag 27 juni waren we met 31 bezoekers dankzij een aantal vakantiegangers) , is de vormselplechtigheid om 11.15 uur.

 

Communicanten stellen zich voor – tevens KINDERWOORDDIENST

En wel op zondag 18 juli. De kinderen zullen tevens 2 liedjes zingen. Een van hen zal weer helpen dat we nog eens  een bloemetje van de maand mogen gaan bezorgen.

 


 

 

 

Ga naar boven