See other templatesSee other templates

Het begrip: Eerste Vrijdag van de maand

Deze dag is in de Katholieke devotie de dag die toegewijd is aan het Heilig Hart van Jezus. Deze devotie vindt haar ontstaan in uitspraken van Margaretha-Maria Alacoque, die naar verluidt een aantal verschijningen van Jezus Christus zou hebben beleefd. Op 16 juni 1675 deed Jezus haar een twaalftal beloften. Deze hadden betrekking op de Heilig-Hartverering. Twee ervan luidden:

- Ik beloof jullie, in de overvloedige genade van mijn hart dat mijn almachtige liefde en genade van berouw, toe zal komen aan zij die de Heilige Communie ontvangen op de eerste vrijdag gedurende 9 opeenvolgende maanden.

-  Zij zullen niet sterven zonder mijn genade of zonder de Sacramenten te hebben ontvangen. Mijn toegewijde hart zal een veilige haven zijn in het laatste moment.

Aan zieken en tijdelijk thuiszittenden worden in de parochies op deze dag de communie gebracht indien men dat wenst. Wilt u in aanmerking komen? Maak u bekend bij de parochieadressen.

 

Vijlen: Storing internet

Doordat de kerk geen kabelaansluiting heeft voor het internet komt het helaas het vaker voor dat onze uitzending van de missen weleens hapert. We onderzoeken of we toch geen betere verbinding mogelijk kunnen maken maar het kostenaspect kan ons parten spelen

 

Vijlen: Miva collecte

Onze Martinus parochie doet al jaren lang aan deze traditie mee. De opbrengst van de collecte van 2019 is bestemd voor zes auto’s voor mensen zoals zuster Clementine in Kameroen die gezondheidszorg en onderwijs voor achtergestelde meisjes bereikbaar maken. “Auto bezorgt meisjes weer een toekomst”. Voor de meisjes in Kameroen is gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar. Vervoer is hier van levensbelang.

 

Lemiers: Donderdagochtendmis verdwijnt

Na drie jaar de Mis gedaan te hebben in Lemiers op donderdagmorgen, is het tijdstip aangebroken daarin een stap te zetten. Na 1 augustus stopt voor mij het aanbod waar geen vraag naar blijkt te zijn.

 

Processie in Vijlen

Ook hierop kunnen we met dankbaarheid terugkijken. Het was niet zo spectaculair druk als de ervaring dit jaar in Holset, waarover sprake was in het parochieblad. Maar de ingekorte route (in vergelijking met het verleden) beviel allen die deelnamen best. Hetgeen we wilden uitdragen, is gelukt. Verenigingen lieten zich van hun beste kant zien, de vlaggen en rustaltaren waren prima in orde, de sfeer na afloop was in de Koel prima, en leuk het initiatief van Harmonie, Koor en Schutterij om samen een klein muzikaal slot te verzorgen.

 

Jaarlijkse bedevaart naar Banneux

Op donderdag 22 augustus a.s. zal de jaarlijkse bedevaart naar Banneux van ons dekenaat plaatsvinden.

Het thema van dit jaar is: “KOMT ALLE LANDEN”.
De vertrektijd is rond 9.00 uur

Het programma:

11.00uur Plechtige H. Mis waar deken Bronneberg hoofdcelebrant is.

14.00 Bidweg van de Genadekapel naar de Bron.

15.00 Plechtig Lof met ziekenzegening in de kerk van de Maagd der Armen.

16.30 uur vertrek huiswaarts.

Voor deelname kunt u zich tot 31 juli opgeven:

Voor Vijlen, Lemiers en Holset: Diaken Klinkenberg tel. 043-4552829 of email:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De prijs voor deelname is 15 euro te voldoen bij opgave.

Ook Rolstoelgebruikers kunnen mee mits zij zelf zorgen voor een begeleid(st)er.

Ik hoop dat wij weer met velen zullen deelnemen.

 

Bezoek Bisschop aan het dekenaat Gulpen

Van 28 t/m 30 juni staat dit bezoek gepland. Op deze plek verwijs ik u graag naar publicaties in het Vaalser Weekblad. Misschien dat iemand een programma punt de moeite waard vindt om de nieuwe herder voor dit diocees van dichterbij te leren kennen. Of wilt u wachten tot 3 mei 2020? Dan is Mgr. Harrie Smeets hoofdcelebrant bij het Maria beeld.

 

Komende processies in het cluster

Op zondag 16 juni in Holset. Mis aldaar om 9.15 en aansluitend bidtocht.
Op zondag 23 juni in Vijlen. Mis om 09.00 waarna bidtocht.
Op zondag 9 juli. Vertrek processie om 09.30 en aansluitend slotmis in de kasteeltuin.

 

Processie

Er was overleg met de betrokken mensen van de rustaltaren naar aanleiding van vragen welke door meerdere verenigingen aan het kerkbestuur werden voorgelegd. Het fenomeen dat zich al in vele parochies liet kennen dringt zeker ook in een sterker glooiend landschap zich op: de lengte van de route wordt als steeds lastiger ervaren.

Vanaf dit jaar gaan we daarom het aantal meters dat we lopen reduceren. Begin in de kerk en einde in de Koel blijven uitgangspunt. Omdat de Schutterij vaak snel op pad moet voor een schuttersfeest en zij de nazit meestal moeten laten schieten, willen we ondanks de kortere route het aanvangsmoment niet verlaten. We zouden immers nu om 10.uur kunnen starten met de H. Mis om dan toch om 12.00 uur met de Kermiste kunnen starten. Maar dan verandert er voor hen niets met betrekking tot hun aanwezigheid. Start is derhalve zoals altijd om 09.00 uur. Maar we zijn eerder “binnen”.

 

Kindernevendienst.

Op zondag 19 mei is het weer de derde zondag van de maand. Kinderen zijn weer extra welkom om gegidst te worden in de eigen woorddienst door juffrouw José. Laatste keer waren er vele belangstellenden.: 18 aandachtige jeugdige luisteraars.

 

Huwelijksaankondiging

Op 25 mei geven elkaar om 13.00 uur het jawoord in de Martinuskerk: Jos Narinx, wiens wieg in Vijlen stond en Nicole Kicken, haar wortels liggen in Simpelveld. Ze wonen in de Hopschet.

 

Vijlen: Concerten in de St. Martinus

Op 3 mei om 19.30 uur
Uitvoerende muzikanten zijn de koren uit aken onder de naam CANTIBUS en uit het Spaanse Irun-Abesbatza LARREAUNDI. Dit laatste koor zingt al 38 jaar in de streek van Noord Spanje en Zuid Frankrijk. Vanuit de oprichter focust men zich op zang op straten en velden in dorpen bij feestelijke aangelegenheden. Dit geheel vanuit de baskische traditie.

Het eerste koor o.l.v. Renate Klinkhammer bestaat sinds 2018, zingt en zong in diverse landen. Getrouw aan de reden van hun oprichting bewandelt dit koor de muzikale weg om landen met elkaar te verbinden.

Entree: Vrije gave na afloop.

Op 19 mei om 14.30 uur
Een Halleluia concert met het LASO (Landgraafs Symfonie orkest) en zang door Kelly God (Heerlen), Amy Schillings (Vaals) en het eigen Gemengd kerkelijk zangkoor St. Gregorius.

Kaarten a 10 € zijn verkrijgbaar bij drukkerij Thoma in Vaals, de buurtwinkel van Vijlen en de pastorie van Holset. Zolang er nog kaarten zijn kunt u ook op de dag zelf bij de kerkdeur zien een kaartje te bemachtigen. Nadere berichten volgen hierover nog.

PS. U kunt ook via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kaarten reserveren.

 

Lemiers: Bijzondere vieringen

MEIMAAND MARIAMAAND:
ROZENKRANS BIDDEN op dinsdag en donderdag voor de H. Mis.

ZATERDAG 4 MEI DODENHERDENKING:
De H. Mis vind deze dag om 19.00 uur plaats, dit ivm dodenherdenking tegenover de kerk bij het H. Hartbeeld van 19.50 uur tot 20.00 uur.
De mensen die willen kunnen na de H. Mis hier aan deelnemen.

ZATERDAG 11 MEI MOEDERDAG / GEZINSVIERING:
Alle vrouwen staan dan in het middelpunt en worden in het zonnetje gezet, en de zang word deze dag verzorgd door vrouwenkoor Avec Plaisir.

 

Pasen

Pasen is één van de belangrijkste christelijke feesten. Maar ook een feest met flink wat ‘vreemde’ bijverschijnselen: wat doen de paashaas en die paaseieren bijvoorbeeld in je tuin? Met Pasen vieren de christenen wereldwijd feest. Ze vieren de opstanding van Jezus Christus. Volgens de Bijbel stierf Christus op Goede Vrijdag aan het kruis om vervolgens na drie dagen weer uit de dood op te staan. Christenen geloven dat Christus voor hun zonden is gestorven en door op te staan de zonden en de dood heeft overwonnen. Een ieder die in Christus gelooft en oprecht berouw heeft van zijn zonden mag zich er dan ook van verzekerd weten dat na de dood het eeuwige leven wacht.

Hazen
Wie kort voor Pasen een wandeling door de supermarkt maakt, ziet van dit christelijke feest echter weinig terug. In plaats daarvan overheersen de hazen en paaseieren. Uit de Bijbel komen ze zeer zeker niet, maar waar komen ze dan wel vandaan? Het verhaal van de paashaas vindt zijn oorsprong in Duitsland, nog voordat het Christendom hier een rol speelde. Het verhaal van de paashaas zou zijn oorsprong vinden bij de Teutonen: een Germaanse stam die in de laatste eeuw voor Christus van het wereldtoneel verdween. De stam hield er diverse mythes op na, waaronder verhalen omtrent de godin Ostara. Eén van deze verhalen vertelt hoe een klein meisje een gewond vogeltje vond. Ze bad tot Ostara om hulp. De godin kwam toegesneld. Ze zag dat het vogeltje er heel slecht aan toe was en veranderde het in een haas. Aan het meisje vertelde ze dat de haas voortaan één keer per jaar terug zou komen om gekleurde eieren te leggen.

 

 

Misdienaars

Het is een klein groepje geworden inmiddels in Vijlen. Voorheen konden ze nog deur aan deur collecteren, hetgeen door mensen goed ontvangen werd. Dit is niet meer mogelijk. Opnieuw zullen ze daarom met Pasen aan de kerkdeur collecteren voor iets leuks, samen met hun begeleider, de diaken.

Parochiegids

De komende dagen wordt de nieuwe uitgave van dit jaarlijks gidsje huis aan huis bezorgt. Voor wie wil: de info van ons reilen en zeilen in 2018, ook onze financiële verantwoording, alsmede enkele data voor dit jaar m.b.t. liturgische activiteiten.

Vastenzakjes

Mét de nieuwe editie van het parochieblaadje ontvangt u ook het vastenzakje. Dit jaar steunen we het schoonwater project in diverse Afrikaanse landen. Het zakje wordt bij u thuis opgehaald. Mocht u willen meedoen en ze treffen u niet thuis, deponeer het svp in de brievenbus van de pastorie of als u zou kerken met Pasen, leg het op de schaal.

 

Concert St. Martinuskerk

Zoals al eerder vermeld vindt in de St. Martinuskerk op 19 mei een concert plaats, dat op deze wijze er nog niet eerder was. Het Landgraafs symfonie orkest speelt en er zijn solisten als Kelly God (Heerlen) en Amy Schillings(Vaals). De duur van het concert is 1 uur en 30 minuten. U kunt vanaf 15 april kaarten  a 10 € reserveren of kopen via de pastorie in Holset of Vijlen. Volgende keer maken we ook een adres in vaals bekend.

Dit concert kan niet worden beluisterd via de kerkradio omdat dit akoestisch gezien simpelweg niet kan. Voor zover de voorraad strekt zijn er ook kaarten verkrijgbaar op de dag zelf, vanaf 14.00 uur. Op=Op.

 

Gezinsviering Palmpasen in Lemiers

Op zaterdag 13 april 2019, om 18.00 uur vieren we in Lemiers in de kerk Palmpasen.
Op deze dag herdenken we de intocht van Jezus in Jeruzalem. Jezus zat op een ezel en veel mensen juichten Hem toe met palmtakken.
Als voorbereiding op het paasfeest wordt nu nog steeds Palmpasen gevierd.
We spelen deze intocht van ± 2000 jaar geleden na door het maken van Palmpasen stokken en een rondgang door de kerk.
Het zou leuk zijn als de kinderen hun zelfgemaakte palmpaasstok meenemen.
Wij nodigen weer alle kinderen, ouders en belangstellenden uit om met ons samen Palmpasen te vieren.

Werkgroep gezinsviering Lemiers

Zelf een Palmpasenstok maken.

De Palmpasen stok heeft de vorm van een kruis en wordt met een aantal traditionele symbolen versierd. Allereerst de groene takjes (meestal buxus).  Deze verwijzen naar de intocht van Jezus, die op een ezeltje Jeruzalem binnen reed. Hij werd hierbij ingehaald door mensen die hem met palmtakken toezwaaiden. Ronde vormen (kransen) mogen niet ontbreken, als symbool van de kringloop van het jaar en van het leven. Boven op de stok wordt vaak een haantje van brooddeeg geprikt. De haan is het symbool van Jezus: Hij kraait als de zon opkomt, maakt je wakker en vertelt je dat het licht eraan komt. Bovendien draaien haantjes op kerktorens hun snavel tegen de wind: Een vogel met durf. Een andere verklaring is dat het haantje verwijst naar Petrus. Voordat de haan kraaide had hij drie keer gezegd dat hij Jezus niet kende. Deeg is daarnaast een teken van leven en kiemkracht. Het snoep dat tenslotte aan de stok wordt gehangen, geeft aan dat Palmpasen een feest is.

Hoe maak je een Palmpasenstok? Laat iemand je helpen om een kruis maken van 2 stokken of latten. (Een stok is ongeveer 70 cm. en de andere 40 cm.) het kruis kun je nu omwikkelen met stroken geel crêpepapier. Versier de Palmpasen stok nu met zelfgemaakte papieren bloemen, kuikentjes, slingers.

Je kunt ook aan een touw pinda’s, krenten, nootjes of fruit rijgen en dat als slinger gebruiken.
Verder kun je er groene takjes van buxus aanmaken.

Veel plezier met het maken en tot palmzaterdag.

 

Boekenmarkt Grootseminarie Rolduc – zaterdag 13 april 2019

Op zaterdag 13 april a.s. organiseert de bibliotheek van het Grootseminarie Rolduc weer een boekenmarkt. Deze wordt van 10.00 – 15.00 uur gehouden in het seminarie Rolduc, Heyendallaan 82 te Kerkrade.

Tegen zeer aantrekkelijke prijzen worden tweedehands boeken te koop aangeboden. Het gaat daarbij om doubletten uit de vakgebieden van filosofie en theologie, waarin de seminariebibliotheek gespecialiseerd is, maar er worden ook andere boeken aangeboden, bij voorbeeld over kunst en architectuur, over Limburgse geschiedenis en cultuur (‘Limburgensia’) en literatuur. De opbrengst van de boekenmarkt komt voor de helft ten goede aan de vastenactie van het Grootseminarie en voor de andere helft aan de bibliotheek zelf. De toegang tot de boekenmarkt is gratis.  
Vriendelijke groet, Prof. Hegge

 

Over Boeken gesproken

Wist u dat er in Holset, aan de voet van de kleine klim naar het kerkje, boeken worden aangeboden, veelal antiquarisch of 2de hands? Paul geeft de mensen er alle kans rustig te neuzen om te kijken of er iets van hun gading bij zit.

 

Paus Franciscus vraagt om gebed voor rechten van christenen in de wereld

Paus Franciscus vraagt voor de maand maart om uw gebed voor de rechten van alle christelijke geloofsgemeenschappen, juist ook in die landen waar de christenen in de zoveel hedendaagse martelaren getroffen worden, maar ook door subtielere middelen, zoals laster en leugens" schreef de Paus in het kader van de zaligverklaring van de 18 religieuze mannen en vrouwen en de bisschop van Oran die in 1996 in Algerije vermoord werden. Vandaag de dag worden er meer dan 245 miljoen christenen in de wereld om hun geloof vervolgd, veelal in landen waar missio - Pauselijke Missiewerken plaatselijke geloofsgemeenschappen steunt. wereld het zwaarst worden vervolgd. "Vervolgingen zijn niet een realiteit van het verleden, want ook vandaag vinden ze plaats; niet alleen door bloedvergieten, waardoor de Paus vraagt erom te bidden "dat christelijke gemeenschappen, vooral degenen die vervolgd worden, het gevoel hebben dat zij dicht bij Christus staan en dat hun rechten gerespecteerd worden."

 

Onbetaalbaar

Voor een waardig ogende liturgie is het van belang dat alles klopt. Zang, muziek, licht, verzorgde bloemen, koster, collectanten, (voldoende) kerkgangers, bij koud weer een werkende verwarming. Is dat alles? Nee, wat zouden we blij zijn met misdienaars en akolieten. Er zijn er nog een aantal, maar verloop is altijd te verwachten en te begrijpen. Geen probleem als er nieuwe leden zich melden. Maar dat is al jaren niet of nauwelijks aan de orde. Pas als ze er niet meer zijn valt er een zekere kilte over het priesterkoor. Als kinderen en jongeren er niet zijn, zijn volwassen mannen in veel kerken een oplossing . En als die zich ook niet geroepen voelen? Dan gaan we toch in China robots halen! Maar waarschijnlijk is deze actie onbetaalbaar. Nu weten jongens en meisjes, jonge dames en heren en volwassenen hoe kostbaar ze zouden kunnen zijn.
 

Kindernevendienst

Het is zondag 17 maart weer de derde zondag van de maand. We bieden ouders aan dat hun kind op gepaste wijze vertrouwd kan raken met het bijbelverhaal van deze zondag. Deze zondag staat Jezus op de top van de berg Tabor er superstralend bij…

 

Kerkbijdrage?

Deze jaarlijkse landelijke campagne in januari ligt achter ons. We melden het wel, maar strooien niet met flyers, folders, en laten kinderen geen kleurprent toekomen. We doen het heel bescheiden met een aankondiging en herhalen elke week in het Vaalser weekblad de bede. Het valt natuurlijk op dat voor het overgrote deel de ouderen de kerk steunen. Een aantal ook omdat ze bij regelmatig kerkbezoek iets op de schaal leggen. Gezinnen zien we niet of nauwelijks. Het verzorgen van opgroeiende jeugd kost natuurlijk ook veel geld. Niettemin vinden o.a. communieouders het vanzelfsprekend dat de kerk er voor hen is en zal zijn. Tip top natuurlijk. Maar hiervoor is ook  .Waar of niet waar?

 

Even voorstellen:
Yvonne Steinbusch

Wanneer er nieuw leven geboren wordt, is er vreugde in het gezin, in familie - en vriendenkring.
Omdat dit ook toegevoegde waarde is voor het leven in en voor en met de gemeenschap, gaat Yvonne bij de adressen die middels versiering(en) aan of bij de huizen  kennis geven van een nieuwe boreling, aanbellen om een groetje te brengen namens de parochie.
Deze groet is van harte, en niet te zien als een visje uitwerpen voor een mogelijke viering van het doopsel.   

 Voormalig pastoor overleden

De in Reuver geboren pastoor Jos van der Ven is maandagavond 18 februari op 57-jarige leeftijd overleden. Hij was sinds 2015 pastoor van de parochies in Blerick, Hout-Blerick en Boekend. Volgens diaken Wiel Hendrix van de Blerickse parochiefederatie was de pastoor net weer thuis in de pastorie in Blerick naziekenhuis opname Daar was Van der Ven herstellende van een hartinfarct. Van der Ven was van 2000 tot 2015 pastoor van de parochies in Arcen, Lomm en Velden. Daar begon hij als 37-jarige als pastoor. En daarvoor was hij pastoor in Vijlen van 1995 tot 1999. Hij was nog in Vijlen onlangs voor de uitvaart van mevr. Hamers.De uitvaart voor pastoor Van der Ven was zaterdag 23 februari om 10.30 uur in de Antoniuskerk in Blerick.
 

Paus Franciscus

Alleen als het gaat om misbruik in de kerk is men actief in de pers.

In ons landelijk en regionaal nieuws is hij de voorbije tijd doodgezwegen eigenlijk na een indrukwekkend belangrijke reis naar de Verenigede emiraten. Zelf noemde hij de 3-daagse tocht een 'verrassing' van God.

“Geliefde broers en zussen, deze reis is een van de verrassingen van God. Laten we dus Hem en zijn Voorzienigheid loven. Laten we bidden dat het gestrooide zaad volgens zijn wil vrucht mag dragen. Naast de toespraken in Abu Dhabi is er nog een andere stap gezet: de grootimam van Al-Azhar en ikzelf hebben het Document over de Menselijke Broederschap getekend. Hierin bevestigen we samen de gemeenschappelijke roeping van alle mannen en vrouwen om als broeders te leven, omdat we zonen en dochters van God zijn. We veroordelen elke vorm van geweld, vooral dat in naam van de religie en we verbinden ons ertoe in de wereld waarachtige waarden en vrede te verspreiden. In veel landen zal dit document bestudeerd worden in scholen en universiteiten. Ik spoor jullie aan het ook te lezen, om het te kennen, want het bevat veel inspiratie om vooruit te gaan in de dialoog over menselijke broederschap”.

Om alvast te noteren

Op zondag 19 mei is er om 14.30 een concert in de kerk van Vijlen. Een halleluja – concert. Met het Landgraafs Symfonie Orkest en enkele solisten waaronder o.a. Amy Schillings en Nic Hermans laten we blij makende klanken horen. We bieden dit concert tevens aan aan de scheidende burgemeester van Vaals als positief geluid voor zijn inzet ook voor de gemeenschap van dit deel van zijn gemeente. Aanvang is half drie. Kaarten gaan in de verkoop straks voor 10 €

Bisschop bezoekt dekenaat Gulpen

Mgr. Harrie Smeets maakt een begin dit jaar alle dekenaten beter te willen leren kennen. En wel door zich persoonlijk op de hoogte te komen stellen. De periode waarin hij dit doet is voor het Heuvelland tussen 26/30 juni. Daarmee bijt deken Bronneberg de spits af. De bisschop vertelde al eerder dat hij hier het minst bekend is. U hoort er straks meer van wanneer er een plan de campagne klaar ligt.

Verleid door de bliksemafleider

Aangelokt door onze kerkgebouwen werden mensen  bekoord zich te laten meeslepen om aan de verleiding niet te weerstaan om het slechte pad kiezen. De kerken van Holset en Vijlen werden bezocht om de beurs te spekken.  ‘Bliksems nog aan toe’ moeten de eerste ontdekkers gedacht hebben toen ze enkele meters koper misten. Als het nu gaat donderen gaat de kerk de mist in. Maar dat overkomt ons toch al. Want de schade is duizenden keren groter dan wat het de ongenodigde bezoekers zal opbrengen.

De landelijke Kerkbijdrage Actie

Op zaterdag 19 januari 2019 om 12.00 uur gaan we de klokken luiden. De kerken van ons cluster luidden die klokken om de jaarlijkse actie Kerkbalans in te luiden, een actie waaraan alle kerken in Nederland deelnemen en die wordt gehouden van 19 januari t/m 2 februari 2019.. Zonder uw welwillende bijdrage kunnen we NIETS. De parochies zijn totaal afhankelijk van de bijdragen van de parochianen. Wij ontvangen GEEN subsidie van de overheid en ook niet van bisdom of Vaticaan. Iedere parochie moet zichzelf bedruipen en wanneer dat niet meer kan gaat langzaam maar zeker ergens het licht en de lucht eruit..Het bisdom Roermond hanteert dit jaar een richtlijn bedrag van 110 €. We komen er de volgende keer op terug waartoe onze besturen besloten hebben. In ieder geval zaten we er voorgaande jaren onder, om mensen niet af te schrikken.
De kerk moet niet over geld gaan, maar zonder geld gaat het ook niet, bij ons. Bij u als lezer toch ook niet?

Lemiers: Tot eind april geen donderdagochtend Mis

Vanaf donderdag 27 december is er in de winterperiode geen H. Mis om 9.00 uur. Dit in verband met de hoge stookkosten.
In de laatste week van april worden de H. Missen weer hervat

Oproep Paus Franciscus                                                                        

Paus Franciscus heeft op 29 september alle katholieken opgeroepen in oktober de rozenkrans te bidden en Maria en de aartsengel Michaël om hun voorspraak te vragen voor de bescherming van de Kerk, die zich in “geestelijke turbulentie” bevindt. In een afgelopen zaterdag gepubliceerde Vaticaanse verklaring staat dat de paus recent onderstreepte dat gebed “het wapen is tegen de Grote Aanklager die ‘door de wereld gaat om te beschuldigen’. Alleen gebed kan hem verslaan. De Russische mystici en de grote heiligen uit alle tradities adviseerden om op momenten van geestelijke turbulentie toevlucht te zoeken onder de mantel van de Heilige Moeder van God.”
De paus ging niet verder in op de “geestelijke turbulentie”, maar zei wel dat gebed en boetedoening de Kerk kan helpen zich meer bewust te worden “van de fouten, misstappen en misbruiken die in het heden en in het verleden zijn begaan, en toegewijd om zonder enige twijfel te strijden, opdat het kwaad niet moge overwinnen”.

Het bisdom Roermond beveelt zeker in de huidige omstandigheden de oproep van de paus van harte aan. Eerder deze week heeft u al een mail ontvangen met concrete handvaten om het rozenkransgebed opnieuw bij mensen onder de aandacht te brengen. In zijn oproep vraagt de paus dat het rozenkransgebed in deze oktobermaand zou worden afgesloten met het gebed tot de aartsengel Michaël en het Sub Tuum Praesidium.

Het gebed tot de aartsengel Michaël werd geschreven door paus Leo XIII (1810-1903):

Heilige aartsengel Michaël,
verdedig ons in de strijd;
wees onze bescherming
tegen de boosheid en de listen van de duivel.

Wij smeken ootmoedig,
dat God hem zijn macht doe gevoelen.

En gij, vorst van de hemelse legerscharen,
drijf Satan en de andere boze geesten,
die tot verderf van de zielen
over de wereld rondgaan,
door de goddelijke kracht
in de hel terug.

Het Sub tuum praesidium is een aanroeping van Maria die al in de vroegste eeuwen van het christendom gebeden en gezongen werd:

Onder uw bescherming
nemen wij onze toevlucht,
o, heilige Moeder van God.

Wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn,
maar verlos ons uit alle gevaren,
Gij glorierijke en gezegende maagd!

Mogelijk zijn we niet (meer) helemaal vertrouwd met deze oude gebeden en gezangen.
Maar het zou een mooie blijk van verbondenheid met de biddende wereldkerk zijn als we daadwerkelijk gehoor geven aan de oproep van de paus in deze voor de hele kerk soms zware tijden. Van harte aanbevolen!

Ed Smeets,
Gedelegeerde voor Liturgie & Kerkmuziek Bisdom Roermond

Zie ook: Rozenkrans bidden op deze site

Vijlen: Kindernevendienst

Kindernevendienst
Op 21 oktober ontvangen we de kinderen die naar de kerk komen in de hal van de kerk na de opening van de mis. Op gepaste wijze worden ze vertrouwd gemaakt met het evangelie van de dag. Vanaf de offerande komen ze terug in de liturgie om daar ook vertrouwd mee te raken. Eén van de aanwezige kinderen vragen we om een naam te trekken van iemand die we in samenwerking met Bloemenhuis Marlou gaan verrassen met een: “We hebben aan u gedacht boeketje”.

Lemiers: Rozenkrans bidden en spreekuur

Oktober Maria maand
In oktober bidden wij voor de H. Mis op dinsdag en donderdag het Rozenkrans gebed, ter ere van Onze Moeder Gods, allen van harte welkom!

Spreekuur Pastoor Van Galen
De parochiekamer in de pastorie is klaar.
Vanaf donderdag 13 september houdt de pastoor - normaal gesproken-  graag de deur voor u open.
Het "Inloop uur"  biedt u de kans vanaf 9.45 uur voor  overleg, gesprek, vragen, aanvraag voor intenties.
Het eindmoment zal normaliter 11.00 uur zijn.
Het enige dat een hindernis kan vormen zijn mogelijke uitvaarten in Lemiers of elders. We zullen er alles aan doen dat het nieuws u dan zo snel mogelijk kan bereiken, waarschijnlijk via de mededelingen kast bij de kerk.

Eind van het jaar zal het bestuur dit initiatief evalueren.

Opgeven Misintenties kan tevens in de sacristie na de H. Mis of op donderdagavond tussen 18.30 en 19.30 uur bij Salomé Brouwers; tel. 043-3065540

Kerkdiensten van de parochie Vijlen zijn te beluisteren.

Sinds 3 mei is de kerk van St. Martinus ‘in de lucht’.
De wekelijkse missen van Zondag 10.00 -11.00  Donderdag 19.00 – 19.30 uur, Vrijdag 09.00 – 9.30 uur en zaterdag de mis van 09.00 met aansluitend de aanbidding tot 10.00 uur maar ook uitvaarten en huwelijken zijn via internet te beluisteren, - of terug te beluisteren. Bovendien kunnen mensen die bij deze diensten niet lijfelijk present kunnen zijn, omdat ze in het buitenland verblijven, live inschakelen.
Via de website vindt u ook andere momenten wanneer we een liturgie of concert verzorgen….

U kunt daarvoor deze link gebruiken.

 

Een nieuw Mariafeest op 2ePinksterdag


Het gebeurt niet zo heel vaak dat er nieuwe feesten op de kerkelijke kalender bij komen. Maar dit voorjaar heeft paus Franciscus besloten dat er een nieuw Mariafeest moet komen: Tweede Pinksterdag is voortaan het feest van ‘Maria, Moeder van de Kerk’.
Eigenlijk is Pinksteren het begin van de Kerk. In de tijd ná de verrijzenis van Jezus was Maria steeds bij de apostelen. Jezus had tegen Johannes gezegd: “Zie daar uw moeder.” En tegen Maria ze hij: “Zie daar uw zoon.” Vanaf dat moment was Maria als een moeder voor de leerlingen van Jezus en daarmee is ze ook de Moeder van de Kerk geworden.
Op 22 mei van dit jaar vieren we het feest voor de eerste keer.

Paus Franciscus

Paus Franciscus heeft vrijdag 23 februari uitgeroepen tot speciale dag van vasten en gebed voor de vrede in Afrika. Hij nodigt alle gelovigen wereldwijd uit om op die dag in het bijzonder te vasten en te bidden voor vrede in de Democratische Republiek Congo en Zuid-Sudan. Graag willen wij gehoor geven aan de oproep van de paus en nodigen u daarom uit om op die dag tijdens de eucharistieviering of tijdens een andere gebedsdienst (kruisweg, rozenkrans …) het gebed om vrede in Afrika als gebedsintentie op te nemen. Als voorbeeld reiken wij u onderstaand een voorbede aan en een gebed van een basisschool in Senegal.

Voorbede 
Wij bidden voor vrede in Afrika, in het bijzonder voor vrede in de Democratische Republiek Congo en in Zuid-Sudan:  dat de taal van de liefde en dialoog de boventoon mag krijgen boven de gewapende taal van het conflict.


Gebed voor de Vrede (Marie-Jeanne-School, St. Anne, Thiès Senegal)

God, wij bidden voor alle mensen die lijden.
Elke dag sterven duizenden mensen.
De oorzaken zijn oorlog, hongersnood en natuurrampen.
Kinderen zijn zonder  familie. Ze hebben honger en dorst.
Families vluchten, om een plek te vinden waar ze beschermd zijn.
Help ons, God, een wereld te bouwen, waarin iedereen goed kan leven.
Een wereld, waarin iedereen als een roos kan bloeien.
Een wereld, waarin niemand meer huilt en geen oorlog meer is.
Een wereld, waarin iedereen in vrede met elkaar danst en zingt.

Voor meer info: https://www.kro.nl/katholiek/nieuws/paus-speciale-gebedsdag-voor-vrede-in-afrika

Tarieven

Bisdom breed worden tarieven in 2018 aangepast. U zult daar straks meer van horen en ervaren dat we op gepaste wijze zullen meegaan. Verhogingen zijn niet nieuw op dit vlak. We zijn zeker niet conform de richtlijnen meegegaan in het verleden.
Voorbeeld is het bedrag voor een intentie in het weekend. Dat was al jaren bisdom breed € 25 , voor u €16.
Dat wordt nu bisdombreed € 27,50, wij verhogen ook, maar gaan naar € 18.
Diensten nu besteld voor volgend jaar nemen we uiteraard aan voor het nu geldende aanbod.

St. Catharina Lemiers
Schilderijen terug

Enige tijd geleden kreeg ons bestuur de vraag van het bisschoppelijk museum aangaande enkele schilderijen. Lang geleden werden deze in bruikleen gegeven aan dit museum, nu kwam de vraag of we ze terug wilden nemen. Kerkbestuurders Ton Hintzen en Henk Canisius hebben zich over deze opgave gebogen. Sinds enkele weken hangen ze in onze kerk, hetgeen door een paar vaste kerkbezoekers werd opgemerkt en werden herkend.
De ene heeft als titel: Heilige met kardinaalshoed en crucifix, en het andere is de Heilige keizer Henricus met kroon op het hoofd en kerkmodel in de hand. En het grote doek is de kruisafname van Christus. U kunt het niet missen als u komt bidden of de kerk of de kerkdienst bezoekt
Enige tijd geleden kreeg ons bestuur de vraag van het bisschoppelijk museum aangaande enkele schilderijen. Lang geleden werden deze in bruikleen gegeven aan dit museum, nu kwam de vraag of we ze terug wilden nemen. Kerkbestuurders Ton Hintzen en Henk Canisius hebben zich over deze opgave gebogen. Sinds enkele weken hangen ze in onze kerk, hetgeen door een paar vaste kerkbezoekers werd opgemerkt en werden herkend.
De ene heeft als titel: Heilige met kardinaalshoed en crucifix, en het andere is de Heilige keizer Henricus met kroon op het hoofd en kerkmodel in de hand. En het grote doek is de kruisafname van Christus. U kunt het niet missen als u komt bidden of de kerk of de kerkdienst bezoekt.

 

Ga naar boven