Home

Welkom

Welkom op de website van parochiecluster Vijlen - Lemiers - Holset

Hier vindt u informatie over onze parochies en op welke dagen de H. Missen plaatsvinden.
Wij nodigen u van harte uit om onze website, onze kerken en de H. Missen te bezoeken
en bij te wonen.

Parochiaal nieuws

Bedankt

Het pastoraal team en de leden van de parochieberaad wensen u allen een gezegend gezond en in alle opzichten een voorspoedig nieuw jaar.
Allereerst willen wij u hartelijk dank zeggen voor de kerkbijdrage welke u in het afgelopen jaar heeft gedaan of, omdat het u ontschoten was, nog even gaat doen.
Hartelijk bedankt

Onze goede voornemens
Moge 2023 ons allen inzicht geven in wat werkelijk belangrijk is voor ons als mens. Laten wij proberen het goede in de andere te ontdekken en ons in te zetten om al dat goede tot bloei te laten komen ten bate van iedereen. Laten we proberen om goede voornemens waar te maken waarvan onze naaste(omgeving) beter wordt.

Moge een vriendelijk woord en/of (glim)lach ons steeds makkelijker afgaan.
In die zin wensen wij u allen een voorspoedig en hoopvol 2023.
Parochiecluster Vijlen - Lemiers - HolsetWie helpt ons uit de nood?

Jarenlang heeft Leo Jaminon trouw de kosterwerkzaamheden van de Martinuskerk voor zijn rekening genomen. Als parochie zijn wij hem daar natuurlijk heel dankbaar voor.

Helaas heeft hij besloten om met de kosterwerkzaamheden te stoppen. Gedurende de maanden november en december blijft hij de kosterwerkzaamheden nog gedeeltelijk verrichten, maar per 1 januari 2023 stopt hij definitief.

Dit betekent dat de Martinuskerk vanaf dat moment geen koster meer heeft. Het zal duidelijk zijn dat dit een heel groot probleem is. Met name natuurlijk rond de verschillende vieringen. Als priester moet je er op kunnen rekenen dat bij vieringen alles voor de viering klaargemaakt wordt en naderhand ook alles weer opgeruimd wordt.

Een parochiekerk kan daarom eigenlijk niet zonder koster. Daarom doen wij als parochie dan ook een zeer dringende oproep, zodat we het doorgaan van de vieringen ook voor de toekomst kunnen blijven garanderen.

Heeft u interesse om op deze manier uw bijdrage aan de parochie te leveren, neem dan contact op met pastoor Schuffelers, 06-20663417. U kunt dan ook informatie krijgen wat de kosterwerkzaamheden inhouden. Het zou het fijnste zijn als er meerdere mensen gevonden zouden worden. Op die manier kan namelijk het werk door meerdere schouders gedragen worden.

Pastoor Schuffelers